Nápověda k úlohám Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
548.anion chlorečnanový?Napište odpovídající kyselinu, odtrhněte vodíky a určete náboj iontu