Nápověda k úlohám Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
532.anion siřičitanový?Napište odpovídající kyselinu, odtrhněte vodíky a určete náboj iontu