Nápověda k úlohám Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
300.Jaká jsou ox.čísla atomů prvků v aniontu HMnO4-?Vodík má I , kyslík má -II a čtyři kyslíky s manganem a vodíkem musí dát -1