Nápověda k úlohám Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
298.Jaká jsou ox.čísla atomů prvků v aniontu H2I2O72-?Vodík má I , kyslík má -II a sedm kyslíků s dvěma vodíky a dvěma jody musí dát -2