Nápověda k úlohám Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
297.Jaká jsou ox.čísla atomů prvků v aniontu HSO3-?Vodík má I , kyslík má -II a tři kyslíky se sírou a vodíkem musí dát -1