Nápověda k úlohám Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
294.Jaká jsou ox.čísla atomů prvků v aniontu ClO4-?Kyslík má -II a čtyři kyslíky s chlorem musí dát -1