Nápověda k úlohám Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
289.Jaká jsou ox.čísla atomů prvků v aniontu NO-?Kyslík má -II a kyslík s dusíkem musí dát -1