Nápověda k úlohám Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
281.Kde má kyselinotvotný prvek nejvyšší oxidační číslo a) HBrO b) H2SiO3 c) HClO2 d) HNO2 ?Určete ox.čísla kyselinotvor. prvků u všech kyselin a vyberte největší