Nápověda k úlohám Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
279.Kde má kyselinotvotný prvek nejnižší oxidační číslo a) H4P2O7 b) H3BO3 c) H4SiO4 d) HClO4 ?Určete ox.čísla kyselinotvor. prvků u všech kyselin a vyberte nejmenší