Nápověda k úlohám Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
101.Připravte 10% k.sírovou zředěním 92,2% kyseliny vodou.Kolik je třeba kyseliny a vody?Použij hustotu z tabulek a směšovací rovnici