Nápověda k úlohám Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
589.anion disiřičitanový?Napište odpovídající kyselinu, odtrhněte vodíky a určete náboj iontu