Nápověda k úlohám Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
586.anion tetraboritanový?Napište odpovídající kyselinu, odtrhněte vodíky a určete náboj iontu