Nápověda k úlohám Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
580.anion hydrogenantimoničnanový?Napište odpovídající kyselinu, odtrhněte vodíky a určete náboj iontu