Nápověda k úlohám Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
571.Jaký vzorec má anion chloristanový?Napište odpovídající kyselinu, odtrhněte vodíky a určete náboj iontu