Nápověda k úlohám Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
568.anion mangananový?Napište odpovídající kyselinu, odtrhněte vodíky a určete náboj iontu