Nápověda k úlohám Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
562.anion wolframanový?Napište odpovídající kyselinu, odtrhněte vodíky a určete náboj iontu