Nápověda k úlohám Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
302.Kde jsou ox.čísla přechod.prvků stejná?
a) ZnO, K2MnO4 b) FeCl3, Na3[CoCl6] c) Hg2Cl2, NiSO4 d) K2Fe(SO4)2, Cr2O3
Určete ox.čísla přechod.prvků a porovnejte