Nápověda k úlohám Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
295.Jaká jsou ox.čísla atomů prvků v aniontu Cr2O72-?Kyslík má -II a sedm kyslík; s dvěma chromy musí dát -2