Nápověda k úlohám Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
293.Kde jsou ox.čísla přechod.prvků stejná?
a) NaFeO2, K2Fe(SO4)2 b) BaFeO4, K2MnO4 c) Ag2SO4, K4[Fe(CN)6] d) Na2CrO4, Ti(SO4)2
Určete ox.čísla přechod.prvků a porovnejte