Nápověda k úlohám Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
291.Jaká jsou ox.čísla atomů prvků v aniontu HPO22-?Vodík má I , kyslík má -II a dva kyslíky s fosforem a vodíkem musí dát -2