Nápověda k úlohám Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
290.Kde jsou ox.čísla přechod.prvků stejná?
a) K2Cr2O7, K2MnO4 b) KMnO4, K4Fe[(CN)6] c) ZnCl2, Hg2Cl2 d) (NH4)2Fe(SO4)2, Co2O3
Určete ox.čísla přechod.prvků a porovnejte