Nápověda k úlohám Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
288.Kde má kyselinotvotný prvek nejnižší oxidační číslo a) H3BO3 b) H2SiO3 c) HBrO3 d) H3PO2 ?Určete ox.čísla kyselinotvor. prvků u všech kyselin a vyberte nejmenší