Nápověda k úlohám Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
283.Kde má kyselinotvotný prvek nejnižší oxidační číslo a) H2N2O2 b) HBrO4 c) HClO2 d) H3PO4 ?Určete ox.čísla kyselinotvor. prvků u všech kyselin a vyberte nejmenší