Nápověda k úlohám Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
280.Jaké je oxidační číslo atomu kyslíku v kationtu H3O+ ?Součet ox.čísla kyslíku a trojnásobku ox.čísla atomu vodíku musí dát +1