Nápověda k úlohám Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
278.Jaké je oxidační číslo atomu dusíku v kationtu NH4+ ?Součet ox.čísla dusíku a čtyřnásobku ox.čísla atomu vodíku musí dát +1