Nápověda k úlohám Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
277.Kde má kyselinotvotný prvek nejvyšší oxidační číslo a) HClO b) H3PO3 c) H5IO6 d) H2SO3 ?Určete ox.čísla kyselinotvor. prvků u všech kyselin a vyberte největší