Nápověda k úlohám Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
243.Jaký objem CO2 vznikne spálením 1 molu butanu za norm.podmínek?Vyčíslete rovnici,zjistěte látkové množství N2, vyjádřete v dm3 a užijte trojčlenku