Nápověda k úlohám Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
128.Vypočítejte,kolik gramů kys.sírové je v 5000 ml 0,5N roztoku kyseliny.Použij definici molární koncentrace