Nápověda k úlohám Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
127.Vypočítejte molární koncentraci NaCl, který obsahuje v 1000 ml 29,22 g NaClVypočti hmotnost NaCL v roztoku,převeď na látkové množství ...