Nápověda k úlohám Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
125.Kolik g 62% roztoku a 5% roztoku etanolu musíme smísit na 120 cm3 32% roztoku s hustotou 0,95 g.cm-3?(Zaokrouhli na celé gramy)Použij směšovací rovnici