Nápověda k úlohám Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
123.Kolik g 42% roztoku a 16% roztoku NaOH musíme smísit na 80 cm3 28% roztoku s hustotou 1,3 g.cm-3?(Zaokrouhli na celé gramy)Použij směšovací rovnici