Nápověda k úlohám Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
120.200 g 60% roztoku zředíme 100 g vody. Kolikaprocentní je roztok?Použij křížové pravidlo (směšovací rovnici)