Nápověda k úlohám Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
115.Vypočítejte molární koncentraci KOH, jestliže ve 100 ml roztoku je 14 g KOH.Přepčti na 1000 ml a vypočti látkové množství KOH