Nápověda k úlohám Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
108.5% a 2% HCl je třeba smísit, aby vzniklo 300 g 3% HCl.Kolik g obou kyselin musíme použít?Použij křížové pravidlo