Nápověda k úlohám Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
99.Smísíme 250 g 20% roztoku s 450 g 30% a s 500 g 80% roztoku.Kolikaprocentní roztok vznikne?Řeš úvahou,celková hmotnost látky,celkový objem