Nápověda k úlohám Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
88.Z 15 kg 65% HNO3 je třeba připravit 2% kyselinu.Kolik vody je třeba ke zředění?Použij směšovací rovnice