Nápověda k úlohám Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
82.Kolik procent HNO3 obsahuje její roztok o hustotě 1,36 kg.cm-3, jestliže v 1 dm-3 obsahuje 0,8 kg HNO3 ?Vypočti hmotnost roztoku,pak použij definici hmotnostního zlomku