Nápověda k úlohám Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
80.Vypočítejte objem 40% roztoku KOH o hustotě 1,4 g.cm-3, který musíme odměřit na přípravu 55 cm3 2M roztoku.(Zaokrouhli na celé cm3)Použij definici molární koncentrace