Náhodný kompl.test ...

Názvosloví anorg.sloučenin
Náhodný komplexní test

E. Náhodný komplexní test

Vzorce zapisujte do řádku. Tedy kyselina sírová jako H2SO4 , síran železitý jako Fe2(SO4)3 , Víceatomové ionty zapisujte do závorek. Tedy kation amonný jako (NH4)+ , anion síranový jako (SO4)2-
Příklad 1:
oxid fosforitý? 


Příklad 2:
oxid titanitý? 


Příklad 3:
peroxid hořečnatý? 


Příklad 4:
kyselina azidovodíková? 


Příklad 5:
kys.tetrachromová? 


Příklad 6:
anion hydrogenchromanový? 


Příklad 7:
hydrogensulfid vápenatý? 


Příklad 8:
oxid fosforitý? 


Příklad 9:
nitrid zinečnatý? 


Příklad 10:
kyselina selenová? 


Příklad 11:
H5P3O4  


Příklad 12:
TiO32-  


Příklad 13:
NH4HMoO4  


Příklad 14:
BeO  


Příklad 15:
H2Se  


Příklad 16:
H4B6O11  


Příklad 17:
H4SeO5  


Příklad 18:
Br2O54-  


Příklad 19:
Cr3O102-  


Příklad 20:
Ca(NO2)2  


Odeslat řešení může pouze registrovaný a přihlášený návštěvník (pro zázmam a vyhodnocení odpovědí).
Zvolte tedy Úvod a přhlaste se (jste-li registrován) nebo se (zdarma) registrujte.
Potom se sem vrate volbou Výuka.