Náhodný kompl.test ...

Názvosloví anorg.sloučenin
Náhodný komplexní test

E. Náhodný komplexní test

Vzorce zapisujte do řádku. Tedy kyselina sírová jako H2SO4 , síran železitý jako Fe2(SO4)3 , Víceatomové ionty zapisujte do závorek. Tedy kation amonný jako (NH4)+ , anion síranový jako (SO4)2-
Příklad 1:
tetraoxid didusičitý? 


Příklad 2:
hydroxid železnatý? 


Příklad 3:
stiban? 


Příklad 4:
tetraoxid železnato-dichromitý? 


Příklad 5:
hyperoxid draselný? 


Příklad 6:
anion jodnanový? 


Příklad 7:
anion uhličitanový? 


Příklad 8:
dihydrogenvanadičnan amonný? 


Příklad 9:
arseničnan sodný? 


Příklad 10:
xeničelan tetrasodný? 


Příklad 11:
Hg(N3)2  


Příklad 12:
H4P3O8  


Příklad 13:
Cl-  


Příklad 14:
H3Mo2O8-  


Příklad 15:
K2O  


Příklad 16:
Fe2ZnO4  


Příklad 17:
H2Mo2O7  


Příklad 18:
H6Mo2O9  


Příklad 19:
HI  


Příklad 20:
Mg3(PO4)2  


Odeslat řešení může pouze registrovaný a přihlášený návštěvník (pro zázmam a vyhodnocení odpovědí).
Zvolte tedy Úvod a přhlaste se (jste-li registrován) nebo se (zdarma) registrujte.
Potom se sem vrate volbou Výuka.