Náhodný kompl.test ...

Názvosloví anorg.sloučenin
Náhodný komplexní test

E. Náhodný komplexní test

Vzorce zapisujte do řádku. Tedy kyselina sírová jako H2SO4 , síran železitý jako Fe2(SO4)3 , Víceatomové ionty zapisujte do závorek. Tedy kation amonný jako (NH4)+ , anion síranový jako (SO4)2-
Příklad 1:
oxid nikelnatý? 


Příklad 2:
oxid cesný? 


Příklad 3:
hydroxid barnatý? 


Příklad 4:
azid sodný? 


Příklad 5:
kys.trihydrogenarsenitá? 


Příklad 6:
hydrid draselný? 


Příklad 7:
kyselina chloritá? 


Příklad 8:
anion mangananový? 


Příklad 9:
anion arsenitanový? 


Příklad 10:
dichroman draselný? 


Příklad 11:
SnO2  


Příklad 12:
BF3  


Příklad 13:
SiCl4  


Příklad 14:
Na2Mo6O19  


Příklad 15:
NaOH  


Příklad 16:
CdS  


Příklad 17:
NO2-  


Příklad 18:
HSe2O5-  


Příklad 19:
Ca3Si3O9  


Příklad 20:
Pojmenujte: Ca2B6O11  


Odeslat řešení může pouze registrovaný a přihlášený návštěvník (pro zázmam a vyhodnocení odpovědí).
Zvolte tedy Úvod a přhlaste se (jste-li registrován) nebo se (zdarma) registrujte.
Potom se sem vrate volbou Výuka.