Náhodný kompl.test ...

Názvosloví anorg.sloučenin
Náhodný komplexní test

E. Náhodný komplexní test

Vzorce zapisujte do řádku. Tedy kyselina sírová jako H2SO4 , síran železitý jako Fe2(SO4)3 , Víceatomové ionty zapisujte do závorek. Tedy kation amonný jako (NH4)+ , anion síranový jako (SO4)2-
Příklad 1:
jodid antimoničný? 


Příklad 2:
jodovodík? 


Příklad 3:
hyperoxid draselný? 


Příklad 4:
nitrid barnatý? 


Příklad 5:
sulfid antimoničný? 


Příklad 6:
kyselina bromná? 


Příklad 7:
hydrogenuhličitan hořečnatý? 


Příklad 8:
dihydrogendifosforečnan amonný? 


Příklad 9:
kyselina manganatá? 


Příklad 10:
kys.tetrahydrogenkřemičitá? 


Příklad 11:
K2S  


Příklad 12:
H2O2  


Příklad 13:
H2TeO2  


Příklad 14:
H3NO3  


Příklad 15:
TiO32-  


Příklad 16:
Ta2O62-  


Příklad 17:
PF5  


Příklad 18:
Na2O2  


Příklad 19:
H2CO3  


Příklad 20:
Mg3(PO4)2  


Odeslat řešení může pouze registrovaný a přihlášený návštěvník (pro zázmam a vyhodnocení odpovědí).
Zvolte tedy Úvod a přhlaste se (jste-li registrován) nebo se (zdarma) registrujte.
Potom se sem vrate volbou Výuka.