Náhodný kompl.test ...

Názvosloví anorg.sloučenin
Náhodný komplexní test

E. Náhodný komplexní test

Vzorce zapisujte do řádku. Tedy kyselina sírová jako H2SO4 , síran železitý jako Fe2(SO4)3 , Víceatomové ionty zapisujte do závorek. Tedy kation amonný jako (NH4)+ , anion síranový jako (SO4)2-
Příklad 1:
oxid manganistý? 


Příklad 2:
oxid vápenatý? 


Příklad 3:
tetraoxid didusičitý? 


Příklad 4:
bromid železnatý? 


Příklad 5:
sulfid titaničitý? 


Příklad 6:
azid měďnatý? 


Příklad 7:
kyselina azidovodíková? 


Příklad 8:
oxid bromistý? 


Příklad 9:
tetraoxid didusičitý? 


Příklad 10:
chlorid olovičitý? 


Příklad 11:
OsO4  


Příklad 12:
Fe(OH)3  


Příklad 13:
H4As2O7  


Příklad 14:
V5+  


Příklad 15:
Na2SO3  


Příklad 16:
Zn(H2PO3)2  


Příklad 17:
Cl2O  


Příklad 18:
HF


Příklad 19:
H2O2  


Příklad 20:
Na2Mo6O19  


Odeslat řešení může pouze registrovaný a přihlášený návštěvník (pro zázmam a vyhodnocení odpovědí).
Zvolte tedy Úvod a přhlaste se (jste-li registrován) nebo se (zdarma) registrujte.
Potom se sem vrate volbou Výuka.