Náhodný kompl.test ...

Názvosloví anorg.sloučenin
Náhodný komplexní test

E. Náhodný komplexní test

Vzorce zapisujte do řádku. Tedy kyselina sírová jako H2SO4 , síran železitý jako Fe2(SO4)3 , Víceatomové ionty zapisujte do závorek. Tedy kation amonný jako (NH4)+ , anion síranový jako (SO4)2-
Příklad 1:
tetraoxid didusičitý? 


Příklad 2:
oxid sodný? 


Příklad 3:
tetraoxid didusičitý? 


Příklad 4:
hydroxid berylnatý? 


Příklad 5:
anion difosforečnanový? 


Příklad 6:
dihydrogenfosfornan hořečnatý? 


Příklad 7:
oxid uhličitý? 


Příklad 8:
oxid chlorový? 


Příklad 9:
azidovodík? 


Příklad 10:
anion uhličitanový? 


Příklad 11:
TeO3  


Příklad 12:
BaBr2  


Příklad 13:
NaOH  


Příklad 14:
AsH3


Příklad 15:
Ca(ClO3)2  


Příklad 16:
S3O9  


Příklad 17:
CdS  


Příklad 18:
TeS3  


Příklad 19:
H2PO2-  


Příklad 20:
Pojmenujte: Na3BO3  


Odeslat řešení může pouze registrovaný a přihlášený návštěvník (pro zázmam a vyhodnocení odpovědí).
Zvolte tedy Úvod a přhlaste se (jste-li registrován) nebo se (zdarma) registrujte.
Potom se sem vrate volbou Výuka.