Náhodný kompl.test ...

Názvosloví anorg.sloučenin
Náhodný komplexní test

E. Náhodný komplexní test

Vzorce zapisujte do řádku. Tedy kyselina sírová jako H2SO4 , síran železitý jako Fe2(SO4)3 , Víceatomové ionty zapisujte do závorek. Tedy kation amonný jako (NH4)+ , anion síranový jako (SO4)2-
Příklad 1:
oxid uhličitý? 


Příklad 2:
dekaoxid tetrafosforečný? 


Příklad 3:
jodovodík? 


Příklad 4:
anion hydrogenchromanový? 


Příklad 5:
hydrogenfosforečnan hlinitý? 


Příklad 6:
hydrogenwolframan sodný? 


Příklad 7:
bromid fosforečný? 


Příklad 8:
hydrid sodný? 


Příklad 9:
kyselina chloristá? 


Příklad 10:
anion nitridový? 


Příklad 11:
BeO  


Příklad 12:
Ag(OH)  


Příklad 13:
NaOH  


Příklad 14:
H2TeO2  


Příklad 15:
H3AsO4  


Příklad 16:
FeMn(WO4)2  


Příklad 17:
NH4H2WO4  


Příklad 18:
Pojmenujte: Na3BO3  


Příklad 19:
Cs2S  


Příklad 20:
Ca3N2  


Odeslat řešení může pouze registrovaný a přihlášený návštěvník (pro zázmam a vyhodnocení odpovědí).
Zvolte tedy Úvod a přhlaste se (jste-li registrován) nebo se (zdarma) registrujte.
Potom se sem vrate volbou Výuka.