Náhodný kompl.test ...

Názvosloví anorg.sloučenin
Náhodný komplexní test

E. Náhodný komplexní test

Vzorce zapisujte do řádku. Tedy kyselina sírová jako H2SO4 , síran železitý jako Fe2(SO4)3 , Víceatomové ionty zapisujte do závorek. Tedy kation amonný jako (NH4)+ , anion síranový jako (SO4)2-
Příklad 1:
hydroxid zinečnatý? 


Příklad 2:
fosfan? 


Příklad 3:
disilan? 


Příklad 4:
sulfid lithný? 


Příklad 5:
kation fosfoniový? 


Příklad 6:
anion hydrogenchromanový? 


Příklad 7:
chlorovodík? 


Příklad 8:
sulfid titaničitý? 


Příklad 9:
kys.hexamolybdenová? 


Příklad 10:
dikřemičitan diželeznatý? 


Příklad 11:
CrI3  


Příklad 12:
TeCl6  


Příklad 13:
Al(OH)3  


Příklad 14:
H5I3O13  


Příklad 15:
I-  


Příklad 16:
Cl2O  


Příklad 17:
BeCl2  


Příklad 18:
Ba(OH)2  


Příklad 19:
NaOH  


Příklad 20:
SH3+  


Odeslat řešení může pouze registrovaný a přihlášený návštěvník (pro zázmam a vyhodnocení odpovědí).
Zvolte tedy Úvod a přhlaste se (jste-li registrován) nebo se (zdarma) registrujte.
Potom se sem vrate volbou Výuka.