Náhodný kompl.test ...

Názvosloví anorg.sloučenin
Náhodný komplexní test

E. Náhodný komplexní test

Vzorce zapisujte do řádku. Tedy kyselina sírová jako H2SO4 , síran železitý jako Fe2(SO4)3 , Víceatomové ionty zapisujte do závorek. Tedy kation amonný jako (NH4)+ , anion síranový jako (SO4)2-
Příklad 1:
hydroxid berylnatý? 


Příklad 2:
kyselina bromná? 


Příklad 3:
kys.hexahydrogendiwolframová? 


Příklad 4:
kys.didusná? 


Příklad 5:
anion hydrogenarsenitanový? 


Příklad 6:
anion disiřičitanový? 


Příklad 7:
arseničnan sodný? 


Příklad 8:
oxid fosforitý? 


Příklad 9:
dichroman draselný? 


Příklad 10:
xeničelan tetrasodný? 


Příklad 11:
Br2O5  


Příklad 12:
As2O5  


Příklad 13:
As2S5  


Příklad 14:
TeS3  


Příklad 15:
Na2O2  


Příklad 16:
H4SeO5  


Příklad 17:
Cl-  


Příklad 18:
Hg(ClO4)2  


Příklad 19:
MgN2O2  


Příklad 20:
Pojmenujte: Ca2B6O11  


Odeslat řešení může pouze registrovaný a přihlášený návštěvník (pro zázmam a vyhodnocení odpovědí).
Zvolte tedy Úvod a přhlaste se (jste-li registrován) nebo se (zdarma) registrujte.
Potom se sem vrate volbou Výuka.