Náhodný kompl.test ...

Názvosloví anorg.sloučenin
Náhodný komplexní test

E. Náhodný komplexní test

Vzorce zapisujte do řádku. Tedy kyselina sírová jako H2SO4 , síran železitý jako Fe2(SO4)3 , Víceatomové ionty zapisujte do závorek. Tedy kation amonný jako (NH4)+ , anion síranový jako (SO4)2-
Příklad 1:
oxid jodičný? 


Příklad 2:
hydroxid thalný? 


Příklad 3:
hydroxid berylnatý? 


Příklad 4:
hydrogentetraboritan draselný? 


Příklad 5:
oxid sodný? 


Příklad 6:
hydroxid manganitý? 


Příklad 7:
sulfid molybdenový? 


Příklad 8:
anion hydrogenarsenitanový? 


Příklad 9:
hydrogenfosforečnan hlinitý? 


Příklad 10:
křemičitan hlinitý? 


Příklad 11:
NaOH  


Příklad 12:
ClO-  


Příklad 13:
O22-  


Příklad 14:
(NH4)2W2O7  


Příklad 15:
HgO  


Příklad 16:
Na2O2  


Příklad 17:
Br2O54-  


Příklad 18:
SeO32-  


Příklad 19:
FeO42-  


Příklad 20:
Ca(ClO2)2  


Odeslat řešení může pouze registrovaný a přihlášený návštěvník (pro zázmam a vyhodnocení odpovědí).
Zvolte tedy Úvod a přhlaste se (jste-li registrován) nebo se (zdarma) registrujte.
Potom se sem vrate volbou Výuka.