Náhodný kompl.test ...

Názvosloví anorg.sloučenin
Náhodný komplexní test

E. Náhodný komplexní test

Vzorce zapisujte do řádku. Tedy kyselina sírová jako H2SO4 , síran železitý jako Fe2(SO4)3 , Víceatomové ionty zapisujte do závorek. Tedy kation amonný jako (NH4)+ , anion síranový jako (SO4)2-
Příklad 1:
oxid nikelnatý? 


Příklad 2:
jodid cesný? 


Příklad 3:
hydroxid barnatý? 


Příklad 4:
hydroxid thalný? 


Příklad 5:
sulfid lithný? 


Příklad 6:
anion uhličitanový? 


Příklad 7:
bromičnan měďnatý? 


Příklad 8:
dihydrogendifosforečnan amonný? 


Příklad 9:
oxid titanitý? 


Příklad 10:
nitrid zinečnatý? 


Příklad 11:
N2O3  


Příklad 12:
Li2O  


Příklad 13:
GeF4  


Příklad 14:
PF5  


Příklad 15:
HBr


Příklad 16:
CoS  


Příklad 17:
SnS2  


Příklad 18:
TeS3  


Příklad 19:
Cl-  


Příklad 20:
Br2O54-  


Odeslat řešení může pouze registrovaný a přihlášený návštěvník (pro zázmam a vyhodnocení odpovědí).
Zvolte tedy Úvod a přhlaste se (jste-li registrován) nebo se (zdarma) registrujte.
Potom se sem vrate volbou Výuka.