Náhodný kompl.test ...

Názvosloví anorg.sloučenin
Náhodný komplexní test

E. Náhodný komplexní test

Vzorce zapisujte do řádku. Tedy kyselina sírová jako H2SO4 , síran železitý jako Fe2(SO4)3 , Víceatomové ionty zapisujte do závorek. Tedy kation amonný jako (NH4)+ , anion síranový jako (SO4)2-
Příklad 1:
kyselina fluorovodíková? 


Příklad 2:
kys.tetrachromová? 


Příklad 3:
siřičitan hlinitý? 


Příklad 4:
oxid fosforitý? 


Příklad 5:
fluorid chromový? 


Příklad 6:
peroxid vodíku? 


Příklad 7:
kyselina dichromová? 


Příklad 8:
anion siřičitanový? 


Příklad 9:
anion wolframanový? 


Příklad 10:
hydrogentetraboritan draselný? 


Příklad 11:
MnO3  


Příklad 12:
NH3


Příklad 13:
NH4+  


Příklad 14:
F-  


Příklad 15:
AsO43-  


Příklad 16:
(NH4)2W2O7  


Příklad 17:
HgO  


Příklad 18:
AsBr5  


Příklad 19:
CrI6  


Příklad 20:
V5+  


Odeslat řešení může pouze registrovaný a přihlášený návštěvník (pro zázmam a vyhodnocení odpovědí).
Zvolte tedy Úvod a přhlaste se (jste-li registrován) nebo se (zdarma) registrujte.
Potom se sem vrate volbou Výuka.