Náhodný kompl.test ...

Názvosloví anorg.sloučenin
Náhodný komplexní test

E. Náhodný komplexní test

Vzorce zapisujte do řádku. Tedy kyselina sírová jako H2SO4 , síran železitý jako Fe2(SO4)3 , Víceatomové ionty zapisujte do závorek. Tedy kation amonný jako (NH4)+ , anion síranový jako (SO4)2-
Příklad 1:
sulfan? 


Příklad 2:
hyperoxid draselný? 


Příklad 3:
azid sodný? 


Příklad 4:
anion nitridový? 


Příklad 5:
anion mangananový? 


Příklad 6:
anion tetraboritanový? 


Příklad 7:
anion jodnanový? 


Příklad 8:
anion dihydrogentribromnatanový? 


Příklad 9:
chlornan stříbrný? 


Příklad 10:
hexahydrát fosforečnanu amonno-nikelnatého? 


Příklad 11:
Br2O7  


Příklad 12:
CrI6  


Příklad 13:
V5+  


Příklad 14:
ClO-  


Příklad 15:
TiO32-  


Příklad 16:
Fe2ZnO4  


Příklad 17:
TeCl6  


Příklad 18:
Cd(OH)2  


Příklad 19:
Zn(H2PO3)2  


Příklad 20:
(NH4)2H2V2O7  


Odeslat řešení může pouze registrovaný a přihlášený návštěvník (pro zázmam a vyhodnocení odpovědí).
Zvolte tedy Úvod a přhlaste se (jste-li registrován) nebo se (zdarma) registrujte.
Potom se sem vrate volbou Výuka.