Náhodný kompl.test ...

Názvosloví anorg.sloučenin
Náhodný komplexní test

E. Náhodný komplexní test

Vzorce zapisujte do řádku. Tedy kyselina sírová jako H2SO4 , síran železitý jako Fe2(SO4)3 , Víceatomové ionty zapisujte do závorek. Tedy kation amonný jako (NH4)+ , anion síranový jako (SO4)2-
Příklad 1:
oxid dusičitý? 


Příklad 2:
kys.trihydrogenarsenitá? 


Příklad 3:
kation chromitý? 


Příklad 4:
tetraoxid železnato-dichromitý? 


Příklad 5:
kys.tetrachromová? 


Příklad 6:
anion bromidový? 


Příklad 7:
anion disiřičitanový? 


Příklad 8:
hydrogenwolframan sodný? 


Příklad 9:
molybdenan amonný? 


Příklad 10:
disíran amonný? 


Příklad 11:
Al2O3  


Příklad 12:
SnO2  


Příklad 13:
CaH2  


Příklad 14:
H5IO6  


Příklad 15:
Cl-  


Příklad 16:
S2-  


Příklad 17:
I-  


Příklad 18:
NH4+  


Příklad 19:
H3Mo2O8-  


Příklad 20:
H3I3O132-  


Odeslat řešení může pouze registrovaný a přihlášený návštěvník (pro zázmam a vyhodnocení odpovědí).
Zvolte tedy Úvod a přhlaste se (jste-li registrován) nebo se (zdarma) registrujte.
Potom se sem vrate volbou Výuka.