Výběrový generátor testů...

1.lekce -   Vzorec, náboj, oxidační číslo, předpony, koncovky
Obtíľnost A   Obtížnost B   Obtížnost C  

2.lekce -   Oxidy
Obtížnost A   Obtížnost B   Obtížnost C  

3.lekce -   Halogenidy a hydroxidy
Obtížnost A   Obtížnost B   Obtížnost C  

4.lekce -   Sulfidy a daląí binární sloučeniny
Obtížnost A   Obtížnost B   Obtížnost C  

5.lekce -   Kyseliny
Obtížnost A   Obtížnost B   Obtížnost C  

6.lekce -   Kationty a anionty
Obtížnost A   Obtížnost B   Obtížnost C  

7.lekce -   Soli
Obtížnost A   Obtížnost B   Obtížnost C  

        

Pokyny pro vytvoření testu:
1. Označte příklady, ze kterých se bude vybírat - u přísluąné lekce označte obtíľnost
2. Zvolíte Vybrat příklady
3. Vyplníte název testu, třídu a oddělení
4. Vyberete příklady z nabídky
5. Zvolíte Vytvořit test
6. Test se zobrazí v novém okně. Pokud nevyhovuje, zavřete okno a údaje opravíte.
7. Test vytiskneme volbou Soubor (File) a Tisk (Print) v hlavní nabídce prohlíľeče.
8. Zavřete okno s testem,zobrazíte si výsledky volbou Výsledky testu a vytisknete.

Přehled lekcí:
1.lekce - Látkové mnoľství, molární hmotnost (objem)
2.lekce - Výpočty z chemických vzorců
3.lekce - Směsi, roztoky
4.lekce - Výpočty z chemických rovnic
5.lekce - Zákony ideálního plynu