Výběrový generátor testů...

1.lekce -   Látkové množství, molární homotnost (objem)
Obtížnost A   Obtížnost B   Obtížnost C  

2.lekce -   Výpočty z chemických vzorců
Obtížnost A   Obtížnost B   Obtížnost C  

3.lekce -    Směsi, roztoky
Obtížnost A   Obtížnost B   Obtížnost C  

4.lekce -   Redoxní rovnice, výpočty z rovnic
Obtížnost A   Obtížnost B   Obtížnost C  

5.lekce -   Výpočty při reakcích plynů
Obtížnost A   Obtížnost B   Obtížnost C  

        

Pokyny pro vytvoření testu:
1. Označte příklady, ze kterých se bude vybírat - u příslušné lekce označte obtížnost
2. Zvolíte Vybrat příklady
3. Vyplníte název testu, třídu a oddělení
4. Vyberete příklady z nabídky
5. Zvolíte Vytvořit test
6. Test se zobrazí v novém okně. Pokud nevyhovuje, zavřete okno a údaje opravíte.
7. Test vytiskneme volbou Soubor (File) a Tisk (Print) v hlavní nabídce prohlížeče.
8. Zavřete okno s testem,zobrazíte si výsledky volbou Výsledky testu a vytisknete.

Přehled lekcí:
1.lekce - Látkové množství, molární hmotnost (objem)
2.lekce - Výpočty z chemických vzorců
3.lekce - Směsi, roztoky
4.lekce - Výpočty z chemických rovnic
5.lekce - Zákony ideálního plynu