Poznávačka národních písní...

Určete názvy následujících 10 náhodně vybraných národních písniček:
Klepnutím na kytaru uslyšíte melodii písně

1.úloha
Jak se jmenuje národní píseň v následující ukázce?(Česká z Bydžovska)
Husička divoká
Já do lesa nepojedu
Já jsem z Kutny Hory
Já mám koně, vraný koně
2.úloha
Jak se jmenuje národní píseň v následující ukázce?(Slezská z Bruzovic )
Když jsem plela len
Kolíne, Kolíne
Komáři se ženili
Koupím já si koně vraný
3.úloha
Jak se jmenuje národní píseň v následující ukázce?(česká Berounska)
Černé oči, jděte spát
Pod tým naším okenečkom
Kudy, kudy, kudy cestička
Mně se, mně se, mně se
4.úloha
Jak se jmenuje národní píseň v následující ukázce?(česká z Berounska)
A já su synek z Polánky
A já vždycky
To je zlatý posvícení
Ach, není tu není
5.úloha
Jak se jmenuje národní píseň v následující ukázce?(Česká z Chodska)
Na lanžhotských lúkách
Na našem dvoře je pěkná
Na rozloučení, mý potěšení
Na ty louce zelený
6.úloha
Jak se jmenuje národní píseň v následující ukázce?(Česká z Libice)
Má zlatá Ančička
Měl jsem, měl jsem
Měsíček svíti
Můj koníček sivý
7.úloha
Jak se jmenuje národní píseň v následující ukázce?(Česká z Budějovicka)
Jen se mně, má milá
Ještě já sa podívám
Jináč není v posvícení
Kdes holubičko lítala
8.úloha
Jak se jmenuje národní píseň v následující ukázce?(Moravská z Hané)
Čí je, čí je děvče
Čí jsou to koníčky
Čí to husičky
Čtyři koně ve dvoře
9.úloha
Jak se jmenuje národní píseň v následující ukázce?(Česká z Třeboňska)
Už ty pilky dořezaly
Vrť sa, děvča
Vyletěla holubička ze skály
Za vodou, za vodou
10.úloha
Jak se jmenuje národní píseň v následující ukázce?(Česká z Berounska)
Hory, doly, černý les
Hrály dudy u Pobudy
Chodíme, chodíme
Chovejte mne má matičko

Pro odeslání odpovědi a jejich on-line vyhodnocení je třeba se přihlásit - volba Úvod