Poznávačka národních písní...

Určete názvy následujících 10 náhodně vybraných národních písniček:
Klepnutím na kytaru uslyšíte melodii písně

1.úloha
Jak se jmenuje národní píseň v následující ukázce?(Česká z Prácheňska)
Šla Nanynka do zelí
Šla panenka k zpovídání
Šly panenky silnicí
Tamhle chaloupka
2.úloha
Jak se jmenuje národní píseň v následující ukázce?(Česká z Klatovska)
Čí jsou to koníčky
Čí to husičky
Čtyři koně ve dvoře
Až já budu velká
3.úloha
Jak se jmenuje národní píseň v následující ukázce?(Česká z K.Řečice)
Zdálo se mně, má panenko
Za vodou, za vodou
Zdali nám, panenky, povíte
Zdálo se mně, má penenko
4.úloha
Jak se jmenuje národní píseň v následující ukázce?(Moravská ze Slovácka)
Hrály dudy u Pobudy
Chodíme, chodíme
Chovejte mne má matičko
Láska, Bože, láska
5.úloha
Jak se jmenuje národní píseň v následující ukázce?(Česká z Libice)
Pí, synáčku pomaličku
Pod dubem, za dubem
Poděbradská brána
Pod našima okny
6.úloha
Jak se jmenuje národní píseň v následující ukázce?(Česká z Chodska)
Na rozloučení, mý potěšení
Na ty louce zelený
Nechoď tam
Nestůjte, mládenci
7.úloha
Jak se jmenuje národní píseň v následující ukázce?(Česká z Berounska)
Jede, jede, poštovský panáček
Až já pojedu
Když jsem já sloužil
Bejvávalo, bejvávalo
8.úloha
Jak se jmenuje národní píseň v následující ukázce?(Česká z Libice)
Marjánko, Marjánko
Má zlatá Ančička
Měl jsem, měl jsem
Měsíček svíti
9.úloha
Jak se jmenuje národní píseň v následující ukázce?(Moravská ze Slovácka)
Tancuj, tancuj, vykrúcaj
Teče voda proti vodě
Teče voda, teče
Tovačov, Tovačov
10.úloha
Jak se jmenuje národní píseň v následující ukázce?(Česká z Táborska)
Až já pojedu
Když jsem já sloužil
Bejvávalo, bejvávalo
Beskyde, Beskyde

Pro odeslání odpovědi a jejich on-line vyhodnocení je třeba se přihlásit - volba Úvod