Poznávačka národních písní...

Určete názvy následujících 10 náhodně vybraných národních písniček:
Klepnutím na kytaru uslyšíte melodii písně

1.úloha
Jak se jmenuje národní píseň v následující ukázce?(Česká z Budějovicka)
Jen se mně, má milá
Ještě já sa podívám
Jináč není v posvícení
Kdes holubičko lítala
2.úloha
Jak se jmenuje národní píseň v následující ukázce?(Česká z Plzeňska)
Kde ty jedeš, můj Janíčku
Kdyby byly Čenčice
Kdybys byl, Jeníčku
Kdybys měla má panenko
3.úloha
Jak se jmenuje národní píseň v následující ukázce?(Česká z Prácheňska )
Koupím já si koně vraný
Letěla husička
Marjánko, Marjánko
Má zlatá Ančička
4.úloha
Jak se jmenuje národní píseň v následující ukázce?(Česká z Libice)
Tamhle chaloupka
Tancuj, tancuj, vykrúcaj
Teče voda proti vodě
Teče voda, teče
5.úloha
Jak se jmenuje národní píseň v následující ukázce?(Česká z Táborska)
Okolo Třeboně
O, řebíčku zahradnický
Osiřelo dítě
Piju já, piju já
6.úloha
Jak se jmenuje národní píseň v následující ukázce?(česká z Berounska)
To je zlatý posvícení
Ach, není tu není
Ach, synku, synku
Skákal pes
7.úloha
Jak se jmenuje národní píseň v následující ukázce?(Česká z Blat )
Kolíne, Kolíne
Komáři se ženili
Koupím já si koně vraný
Letěla husička
8.úloha
Jak se jmenuje národní píseň v následující ukázce?(Česká z Hradecka)
Jede, jede, poštovský panáček
Až já pojedu
Když jsem já sloužil
Bejvávalo, bejvávalo
9.úloha
Jak se jmenuje národní píseň v následující ukázce?(Moravská ze Vsacka)
Když jsem já sloužil
Bejvávalo, bejvávalo
Beskyde, Beskyde
Běží voda, běží
10.úloha
Jak se jmenuje národní píseň v následující ukázce?(Česká z Třeboňska)
Vyletěla holubička ze skály
Za vodou, za vodou
Zdálo se mně, má panenko
Za vodou, za vodou

Pro odeslání odpovědi a jejich on-line vyhodnocení je třeba se přihlásit - volba Úvod