Poznávačka národních písní...

Určete názvy následujících 10 náhodně vybraných národních písniček:
Klepnutím na kytaru uslyšíte melodii písně

1.úloha
Jak se jmenuje národní píseň v následující ukázce?



(Česká z Bydžovska)
Což se mně, má milá
Což ten jetelíček
Červená, modrá fijala
Červený šátečku
2.úloha
Jak se jmenuje národní píseň v následující ukázce?



(Česká z Milevska)
Široky, hluboky
Šla Nanynka do zelí
Šla panenka k zpovídání
Šly panenky silnicí
3.úloha
Jak se jmenuje národní píseň v následující ukázce?



(Česká z Chodska )
Zdali nám, panenky, povíte
Zdálo se mně, má penenko
Zelený hájové
Žádnyj neví, co je to železo
4.úloha
Jak se jmenuje národní píseň v následující ukázce?



(Česká)
Široky, hluboky
Šla Nanynka do zelí
Šla panenka k zpovídání
Šly panenky silnicí
5.úloha
Jak se jmenuje národní píseň v následující ukázce?



(Česká z Prácheňska)
Zdálo se mně, má panenko
Za vodou, za vodou
Zdali nám, panenky, povíte
Zdálo se mně, má penenko
6.úloha
Jak se jmenuje národní píseň v následující ukázce?



(Moravská z Nového Hrozenkova )
Jak si krásné
Narodil se Kristus Pán
Nesem vám noviny
Půjdem spolu do Betléma
7.úloha
Jak se jmenuje národní píseň v následující ukázce?



(Slovácká)
Ovčáci
Andulko šafářova
Anička, dušička, kde si bola
Jede, jede, poštovský panáček
8.úloha
Jak se jmenuje národní píseň v následující ukázce?



(Česká z Chrudimska)
Na ty louce zelený
Nechoď tam
Nestůjte, mládenci
Nešťastný šafářův dvoreček
9.úloha
Jak se jmenuje národní píseň v následující ukázce?



(Moravská ze Slovácka)
Tamhle chaloupka
Tancuj, tancuj, vykrúcaj
Teče voda proti vodě
Teče voda, teče
10.úloha
Jak se jmenuje národní píseň v následující ukázce?



(Česká z Berounska)
Prší, prší, jen se leje
Což se mně, má milá
Což ten jetelíček
Červená, modrá fijala

Pro odeslání odpovědi a jejich on-line vyhodnocení je třeba se přihlásit - volba Úvod