Celkové výsledky Umíš?...Celkové pořadí v soutěži Umíš (bodující soutěžící)

Pořadí Jméno Počet bodů
1    Jaroslav Suchý5
2    Karel Vávra4
3    Zdenka Pániková          4
4    Jan Houska               4
5    Miroslav Daniel Novotný1

Moje škola má 29138 zaregistrovaných žáků, učitelů a rodičů.