Výběr registrace ...

Do internetové školy - Moje škola - se můžete zaregistrovat jako žák, učitel nebo rodič, popř. návštevník.
Vyberte si registraci :

Registrace žáka
Žákem naší školy může být jakýkoliv žák některé "kamenné školy", který úplně a pravdivě zadá alespoň povinné údaje potřebné pro zaevidování do databanky žáků. Neúplné a duplicitní registrace budou zrušeny.

Registrace učitele
Jako učitel se může zaregistrovat každý kantor působící na škole, jejíž přesný název uvede při registraci.

Registrace rodiče (návštěvníka)
Tato registrace slouží hlavně pro rodiče žáků libovolné školy nebo pro ostatní hosty a návštevníky, kteří si chtějí naši školu prohlédnout (Otevřené dveře jsou také nonstop!) a vyzkoušet, jak to u nás "chodí".

Registrace společnosti,firmy
Umožňuje nabídnout knihy a učebnice pro žáky, učitele a další návštěvníky.

Přejeme příjemný pobyt ve vaší internetové škole!

Poznámka:
Všechny poskytnuté údaje budou využity pouze pro vnitřní účely provozu školy - vyhodnocení soutěží, umožnění komunikace atd.