Matematika ...

Řešení 10.kola (minulého škol.roku)
1.úkolVe třídě je 30 žáků, z nichž tři nejsou na vyučování připraveni. V hodině má být vyzkoušeno 5 žáků. Vypočtěte pravděpodobnost, že mezi zkoušenými budou nejvýš dva nepřipravení žáci.
  Napište výslednou pravděpodobnost: 0,677 (zaokrouhleně na 3 desetinná místa)

 

2.úkol
Z věže vysoké 15 m a vzdálené od řeky 30 m se jevila šířka řeky v úhlu 15o. Jak široká je řeka v tom místě?
  Napište šířku řeky:   43,5 m (zaokrouhleně na desetiny)

 

3.úkol
V pravidelném čtyřbokém jehlanu ABCDV je |AB| = a, |AV| = a. Vypočtěte odchylku dvou sousedních bočních stěn jehlanu.
  Napište odchylku sousedních bočních stěn:   109o28' (zaokrouhleně na minuty)