Informatika ...

Řešení 10.kola (minulého škol.roku)
1.úkol
Zde je zdrojový kód procedury XY (v Pascalu):

procedure XY;
 var h,i,k,p,z: integer;
 Begin
   p:=z;
   for z:=1 to k-1 do
     begin
       for i:=z+1 to k do
          if c[p]>c[i] then p:=i;
       h:=c[z];c[z]:=c[p];c[p]:=h;
     end
 End.

Jaké budou výstupní hodnoty (po volání procedury XY) pole c pro hl.prog. načtené vstupní hodnoty: 3,1,4,5,2 ?
Napište výstupní hodnoty pole c, oddělené čárkou: 1,2,3,4,5

 

2.úkol

V kódu HTML stránky se nachází řádky:

<Html><Head><Title>Ukázka</Title>
<Script language="JavaScript"><!--
function XY()
{
document.all.Obrazek.outerHTML="<img src=Obrazek.gif>";
}
--></Script>
</Head><Body>
<H1 Id=Obrazek onClick="XY()">Obrázek</H1>
</Body></Html>

Určete nepravdivé tvrzení o významu těchto řádků:

Vyberte nepravdivé tvrzení: 

na stránce se zobrazí text "Obrázek"
při klepnutí na text "Obrázek", text "Obrázek" zmizí
při klepmutí na "Obrázek" se k textu přidá obrázek Obrazek.gif
jedná se o ukázku dynamického HTML

 

3.úkol

Při poškození registrů ve Windows98:

Vyberte správnou odpověď: 

musíme vždy Windows nainstalovat znovu
lze Windows nastartovat v nouzovém režimu bez registrů
reghistry lze obnovit ze zálohy pouze speciálním softarem
je možno registry obnovit ze zálohy prostředky Windows98