Fyzika ...

Řešení 10.kola (minulého škol.roku)
1.úkolElektrický obvod na obrázku je tvořen třemi rezistory o odporu 150 W a dvěma polovodičovými diodami. Diody považujte za ideální, tzn. v propustném směru mají nulový odpor a v závěrném směru je jejich odpor velmi veliký. Jaký je celkový odpor obvodu?
Napište celkový odpor obvodu:  50 W

 

2.úkol


Nádoba obsahuje dvě kapaliny, jejichž hustoty jsou r1=800 kg.m-3, r2=1200 kg.m-3. Do nádoby vhodíme kvádr z pevné látky. V které poloze se ustálí, je-li ze dřeva (r2=900 kg.m-3).
Vyberte správnou odpověď:    A
   B
   C
   D

 

3.úkol
Objektivy optických přístrojů se pokrývají tzv. antireflexní vrstvou, která vlivem interference zeslabuje světlo odražené od povrchu objektivu. Antireflexní vrstvu tvoří průhledná látka o menším indexu lomu, než je index lomu skla objektivu. Jakou nejmenší tloušťku by musela mít antireflexní vrstva o indexu lomu 1,5 , aby se při kolmém dopadu světla jevila v odraženém světle modrá?
Vyberte správnou odpověď:    1,5.10-7 m
   2,5.10-7 m
   3.10-7 m
   4,5.10-7 m