Citáty slavných, přísloví a mudrosloví ...

151.Moudré je myslet skepticky a počínat si optimisticky.[Hesse]
150.Lidé pochybují o tom, co říkáte, ale uvěří tomu, co uděláte.[K.Světlá]
149.Výchova dětí je činnost, při níž musíme obětovat čas, abychom ho získali.[Rousseau]
148.Víno pij z poháru, vědomosti z velké číše.[čínské přísloví]
147.I lva jednou sežerou mravenci.[mongolské přísloví]
146.V politice je nejlepším měřítkem moudrosti výsledek.[L.Rieger]
145.Výsledkem myšlení nemá být pocit, ale čin .[Vincent Van Gogh]
144.Těžko vypovědět, kolik náklonnosti si člověk získá u druhých vlídností a přívětivostí v hovoru.[Cicero]
143.Život nemůže být příjemný, není-li současně čestný.[Cicero]
142.Smíchem se velké věci rozhodnou často rázněji a lépe než velkou přísnodtí.[Horatius]
141.Pamatujte si, že dokud budeme generálům platit víc než učitelům, nebude na světě mír.[Jan Masaryk]
140.Jak vychovat syna k opravdové mravnosti? Bydlet v obci s dobrými zákony.[Hegel]
139.Vzdělanost ducha je právě tak potřebná, jako živit tělo.[Cicero]
138.Nic nepomáhá vítězství rozumu tolik, jako klid těch, kteří mu slouží.[Paine]
137.Výchova je největší a nejtěžší úkol, který je možné člověku uložit.[Kant]
136.Ze školy by měl mladý člověk vycházet jako harmonická osobnost, ne jako specialista.[Einstein]
135.Šťastný je národ, který má hojnost dobrých škol a dobrých knih a o vychování mládeže dobré předpisy nebo zvyky.[J.A.Komenský]
134.Humor a vtip jsou věci příjemné a často neskonale užitečné.[Cicero]
133.Moudrost je třeba nejen získávat, ale i používat.[Cicero]
132.V tom, v čem žijeme nyní, jsou časy skutečně zlaté: za zlato největší čest, za zlato přátelství máš.[Ovidius]
131.Ti kteří se starají jen o část občanů a zbývající část zanedbávají, zavlékají do obce to nejzhoubnější, vzpouru a nerovnost.[Cicero]
130.Není lepší útěchy ve stáří než to, že jsme celou sílu svého mládí vložili do díla, které nestárne s námi.[Schopenhauer]
129.Měli bychom žít pod vládou zákonů, ne lidí.[E.Coke]
128.Kdykoli jsme zvítězili, dálo se to pokaždé více převahou ducha nežli mocí fyzickou.[F.Palacký]
127.Napřed si stanov cíl, pak k němu hledej cestu.[německé přísloví]
126.Mnohému jsem se naučil u svých učitelů, ještě více u svých druhů, ale nejvíce u svých žáků.[Talmud]
125.Druhým odpouštěj mnoho, sobě však nic.[Ausonius]
124.Kdo hájí pravdu, má mít svého koně osedlaného u vrat a jednou nohou ve třmeni.[arabské přísloví]
123.Všechno, co řekneš, ať má význam.[Ani]
122.Štěstí je to jediné, co můžeme dávat, aniž bycho ho sami měli.[Halen]
121.Lidstvo má jedinou účinnou zbraň - je jí smích.[M.Twain]
120.Často je třeba větší odvahy k tomu, svůj názor změnit, než za ním pevně stát.[Hebbel]
119.Naše lhota - celý svět, naše mouchy - orli.[skotské přísloví]
118.Člověče, mysli trochu na druhé. Nemysli si, že jenom ty jsi důležitý. Na každém záleží zrovna tolik jako na tobě.[J.Masaryk]
117.Hrozí-li odevšad nástrahy, je mnohem správnější se jim jednou postavit, než být stále ve střehu.[Suetonius]
116.Hlava bez rozumu - svítilna bez svíce.[německé přísloví]
115.Spravedlnost je pevná a trvalá vůle přiznávat každému, co mu právem náleží.[Ulpiami]
114.Hledej potěšení v dětech, dopřejte dětem, aby se mohly potěšit s vámi, a bez odkladů užívejte každou radost.[Seneca]
113.Poznání člověka je dosti těžké, vzájemné porozumění ještě težší.[Tchao Juan-ming]
112.Ti kteří chtějí rovnost a spravedlnost, jsou vždy ti slabší, kdežto ti silnější se pro tyto věci netrápí.[Aristoteles]
111.Necítíme-li jakousi spoluodpovědnost za nejmenší přestupek, spáchaný někým na druhé straně zeměkoule, nejsme spravedliví.[Sartre]
110.Vypěstovat strom stihneš za deset let, ale člověka nevychováš ani za sto let.[čínské přísloví]
109.Omluvami hladového psa nenakrmíš.[arabské přísloví]
108.Vědomosti jsou poklad, který svého majitele všude provází.[čínské přísloví]
107.Učení bez myšlení je marné a zbytečné.[Konfucius]
106.Hloupost je toho příčina, že se nadutec vypíná.[německé přísloví]
105.Lépe je učit se tvořivosti než učit se od starých.[čínské přísloví]
104.I pochod na tisíc mil začíná prvním krokem.[čínské přísloví]
103.Neumíš-li - uč se, máš-li pochybnosti - zeptej se.[čínské přísloví]
102.Lidské je mýlit se, pošetilé se v omylu setrvávati.[Cicero]
101.Svoboda je bezcenná, neobsahuje-li také svobodu se mýlit.[Gándí]
100.Dobrý lék chutná hořce, dobrá rada drásá duši.[Konfucius]
99.Kdo je v právu, může se koukat do očí druhých. [arabské přísloví]
98.Nesmí nás zlobit a nesmí nás trápit, nejsme-li dostatečně známi, spíše musíme usilovat o to, abychom za poznání stáli.[Konfucius]
97.Nemodli se, abys nashromáždil velký majetek. Více studuj, vědomosti budou tvým bohatstvím. [Kniha obřadů LIFI]
96.Nepotřebuji přítele, který přikyvuje na všechno, co řeknu. Můj stín kývá přesněji.[Plutarchus]
95.Je to ale smutná epocha, když je snadnější rozbít atom než zničit předsudky.[A.Einstein]
94.Začneš-li se učit, poznáš, jak málo víš. Začneš-li učit jiné, poznáš, jak je to těžké poslání.[Wang Čchung]
93.Mudrc hledá všechno v sobě, nerozumný člověk všechno v druhém.[Konfucius]
92.Když mluvíš,tvá slova by měla být víc než mlčení.[arabské přísloví]
91.Vládnou sám sobě je největším vladařským uměním.[Seneca]
90.Kdo dlouho žije, uvidí hodně, ale kdo hodně chodí, uvidí ještě víc.[arabské přísloví]
89.Kdo je v právu, může se koukat do očí druhých. [arabské přísloví]
88.Studium má tři předpoklady: přítomnost srdce, přítomnost očí, přítomnost úst. [Ču Si]
87.Jako je život ryb svázán s mořem, je život člověka svázán s národem. [arabské přísloví]
86.Vzdělávat se je jako zlézat vrcholy - každý pohyb tě vynese výš.[Sú Kan]
85.Lidskost není stavem, ve kterém přicházíme na svět, je to důstojnost, již je třeba si vydobýt.[C.Diane]
84.Na zítřek neodkládej jediné - hněv. [indické přísloví]
83.Přátelství je jako zlato. Čím je starší, tím má větší cenu. [arabské přísloví]
82.Máš-li doma dostatek jídla, pak i tvoje slepice a psy budou sytí. Máš-li doma dostatek knih, pak i tvoji potomci budou schopní a ctnostní [Š Naj-an]
81.Vše na tomto světě se dá napravit jen jemným teplem lásky. [J.A.Komenský]
80.Je těžko vládnout lidu, který má mnoho vědomostí.[Lao-c]
79.To nejlepší, co může mít člověk, je opravdový přítel. [arabské přísloví]
78.Nejsi-li sám rovný, jak můžeš narovnat  jiné. [Konfucius]
77.Není hanbou čestný neúspěch, ale strach z neúspěchu. [M.Ford]
76.Lidé nejsou horší než bývali, jen zpravodajství o jejich činech je teď důkladnější. [J.B.Pristley]
75.Buď synem kohokoliv, ale uč se. Pak už nebudeš hledat svůj původ. [arabské mudrosloví]
74.Vzdělání je pro všechny bez rozdílu. [Konfucius]
73.Existují tři druhy bohatství: největší duch, druhé těla a třetí to vnější. [Cicero]
72.Humor, vtip a veselí jsou neméně hluboké hnutí mysli jako škleb a srdceryvná gesta tragédů. [K.Konrád]
71.Přítele v soukromí kárej a veřejně chval. [srbské přísloví]
70.Dále dojdeš než jiní, jestliže vykonáš více než oni. -
69.Přičiň se, abys byl skutečně tím, kým se chceš stát. -
68.Úspěch plodí úspěch.[N.Chamfort]
67.Lepší je příteli odpustit, než ho ztratit. -
66.Opilec se podobá lahvi whisky, jenom hrdlo a břicho a žádná hlava.[A.O´Malley]
65.Závistivci nejsou šťastni dříve, dokud nezpůspbí, že druzí také závidí. [C.Diane]
64.Nemáš-li sílu hořet a světlo vydávat, aspoň mu necloň. -
63.Tři základní věci jsou potřebné k dosažení něčeho cenného:
tvrdá práce, vytrvalost a zdravý rozum.
[Edison]
62.Hlavní úloha talentu: svým dílem napomáhat pochopit smysl i cenu života. [Edison]
61.Není moudrý ten, kdo mnoho zná, ale ten, kdo zná, co je třeba. [Edison]
60.Nic nemůže být čestné, co není spravedlivé. [Cicero]
59.Hlava je jako padák. Funguje je tehdy, jestliže je otevřená. [Cicero]
58.Osobnost je charakterizována nejen tím, co dělá, ale i tím, jak to dělá. [B.Engels]
57.Lenost je strach před očekávanou prací. [Cicero]
56.V každém člověku je tolik pýchy, kolik mu chybí rozumu. [Cicero]
55.Nejveselší smích je smát se těm, kteří se smějí tobě. [Edison]
54.Trpělivost není slabost, ale síla. [Cicero]
53.Dokonalost spočívá v maličkostech, přesto není dokonalost maličkostí. [Michelangelo]
52.Krátký čas života je dostatečně dlouhý pro dobrý a čestný život. [Cicero]
51.Myšlenky skáčou jako blechy z člověka na člověka, ale ne každého kousnou. [S.J.Lec]
50.Jestliže hovoří ústa, dávej pozor na oči, co ty tomu říkají. [Michelangelo]
49.Mlčet a pracovat je lepší než nepracovat a mluvit. [Komenský]
48.K tomu, aby bylo dobře, je třeba mladých rukou a starých hlav. [Plinius]
47.Tehdy jsou lidé nejkrásnější, jestliže si rozumějí a mají se rádi. [Plinius]
46.Mnoho čti, piš a přemýšlej, abys mohl hovořit, kdy budeš chtít. [Plinius]
45.Učenost bez ctnosti je jako květ bez sadu. [Komenský]
44.Rozvážně dělat je víc než rozumně přemýšlet. [Cicero]
43.Rozumný je ten, kdo dříve přemýšlí, než uvěří. [Seneca]
42.Hledej přátele, nepřátelé se ohlásí sami. [Seneca]
41.Když roste nebezpečí, rostou síly. [Seneca]
40.Usilujme o to, aby na světě vládla píseň lidské krásy a štěstí. [Komenský]
39.Když všichni mlčí, mělo by se ozvat alespoň svědomí. [Seneca]
38.Lidé více věří očím než uším. [Komenský]
37.Vůle dělá člověka malým i velkým. [Seneca]
36.K slavným výsledkům se přichází po namáhavých cestách. [Helvetius]
35.Je velkým potěšením být daleko od viny. [Cicero]
34.Jakmile věříš ve své schopnosti, naučil ses žít. [Rény de Gourmont]
33.Malý je ten, kdo zná jen malý cíl. [R0ny de Gourmont]
32.Nejlepší i nejhorší částí člověka je jazyk. [J.W.Goethe]
31.Štěstí neexistuje; jsou jen šťastní lidé. [Rény de Gourmont]
30.Člověk je nejkrásnější tehdy, jestliže má někoho rád. [J.W.Goethe]
29.Každý by měl denně poslouchat trochu hudby, přečíst nějakou báseň, podívat se na dobrý obraz a pokud možno říci několik rozumných slov. [J.W.Goethe]
28.Dělej tak, abys mohl říkat každému: dělej jako já!. [J.W.Goethe]
27.Aby mohl být člověk šťastný, musí mu ještě vždy něco do štěstí chybět. [Helvetius]
26.Vnější kráse je o to cennější, oč více skrývá vnitřní krásy. [Shakespeare]
25.Není dúležité, co se o kom hovoří, ale kdo to hovoří. [J.W.Goethe]
24.Jiné je rozumět a jiné znát. Člověk často nerozumí tomu, co zná. [Cicero]
23.Posuzujeme se podle toho, co jsme schopni učinit. Jiní nás šak posuzují podle toho, co jsme učinili. [Rány de Gourmont]
22.Mládí je stálé omámení; je to horečka rozumu. [La Rochefoucald]
21.Soucit se zvířaty souvisí tak těsně s dobrou povahou, že lze bezpečně tvrdit, že ten kdo je krutý ke zvířatům, nemůže být dobrý. [J.Paul]
20.Je lépe se radit před činy, než potom o nich přemítat. [Demokritos]
19.Tělesná práce osvobozuje od duševních bolů. [La Rochefoucald]
18.Nejlépe poznáme charakter člověka při peněžních záležitostech, při pití a v hněvu. [Talmud]
17.Moudrý člověk zůstává v pozadí, a tím se právě dostává v čelo lidí. [Lao-´c]
16.Lidé rádi věří tomu, co si přejí, aby byla pravda. [Caesar]
15.Vědění se dovršuje jenom dílem. Vědění - dřevo a dílo - plody. [arabské přísloví]
14.Leží-li ti na srdci blaho tvých dětí, nech je zakusit trochu zimy a hladu. [asijské přísloví]
13."Chtěl bych", to neznamená nic, "chci" , to dělá divy. [A.Vinet]
12.Je lépe se opotřebovat než zrezivět. [D. Diderot]
11.Člověk se narodil k činnosti ... Nebýt ničím zaměstnán a neexistovat je pro člověka totéž. [A.Voltaire]
10.Týden pracovitého člověka je sedm dní, týden lenocha je sedmkrát zítra. [německé přísloví]
9.Žádný člověk není tak moudrý, aby věděl o všem zlu, které koná. [La Rochefoucald]
8.Dobré vlastnosti nepotlačí nikdy špatné, asi tak jako cukr přidán do jedu, nebrání jedu, aby byl smrtící. [arabské přísloví]
7.Mládí je nejen v letech, nýbrž i v myšlence. [F. Bacon]
6.Závist je nejhloupější ze všech neřestí, neboť nepřináší nic. [H. De Balzac]
5.Starci všemu věří. Muži o všem pochybují. Mladí všechno vědí. [O Wilde]
4.Mládí je něco, co mají jen mladí a čeho by jen staří dovedli moudře používat. [La Rochefoucald]
3.Když najdeš v životě cestu bez překážek, určitě nevede nikam. [N.Clark]
2.Mudrc hledá všechno v sobě, nerozumný člověk všecko v druhém.[Konfucius]
1.Nejsilnější je ten, kdo má moc nad sebou.[Seneca]