Biologie ...

Řešení 10.kola (minulého škol.roku)
1.úkol

Nepodmíněné reflexy:

Vyberte nepravdivé tvrzení: 

jsou vrozené
jejich počet je konečný, ničemu novému se jimi nelze naučit
jejich na sebe navazující systémy jsou instinkty
ústředí nepodmíněných reflexů jsou v koncovém mozku

 

2.úkol

Mimojaderná dědičnost:

Vyberte správnou odpověď: 

podléhá klasickým Mendelovým zákonům
podléhá Morganovým zákonům o vazbě genů
neexistuje
nepodléhá Mendelovým zákonům

 

3.úkol

Buněčná stěna:

Vyberte nepravdivé tvrzení: 

u některých rostlinných buněk může chybět
pro většinu látek přijímaných nebo vydávaných buňkou je propustná
může tloustnout a ukládají se v ní různé látky
rostlinných buněk je tvořena pouze celulózou a nikdy netloustne