Pro učitele - české ...

Centrum pro další vzdělávání Masarykovy univerzity - http://www.cdvu.muni.cz
    - Celoživotní profesní, občanské a zájmové vzdělávání pro resort školství

Pedagogické centrum Praha - http://www.pcpraha.cz
    - Metodická pomoc, vzdělávací akce, soutěže aj.

Akademie věd ČR - http://www.cas.cz
    - Historie, kontakty na odborná pracoviště

CZESHA - http://www.czesha.cz
    - Nabídka volných míst pro učitele

ASUD - http://www.mujweb.cz/www/ASUD
    - Asociace učitelů dějepisu ČR.

Učitelské listy - http://www.ucitelske-listy.cz
    - Informační servis nejen pro školy o změnách ve vzdělávání

Portal - http://www.portal.cz
    - Nakladatelstí literatury z oblasti pedagogiky a psychologie.Výchova,hry,volny čas.

Vernier - Náměty na experimenty - http://www.www.vernier.cz/experimenty
    - Vybavení pro výuku přírodovědných předmětů.

Studovna - http://www.studovna.cz
    - Internetové knihkupectví literatury z oblasti pedagogiky, psychologie, vychovy aj.

Telefonní seznam - http://iol.telecom.cz/TLF/tlf.htm
    - Vyhledávání bytových stanic a stanic organizací

Učitelské noviny - http://www.ucitelskenoviny.cz
    - Týdeník pro učitele a přátele školy

SuperMemo 99 - http://www.supermemo.cz
    - Počítačový program pro učení látky v podobě textu, zvuku, obrazu, videa atd

Jazyková škola Eddica - http://www.eddica.cz
    - původní český jazykový software,např. Domácí učitel angličtiny

Česká škola - http://www.ceskaskola.cz
    - vstupní brána do českého školství-server pro školství

Učitelský Spomocnik - http://it.pedf.cuni.cz
    - pomáhá učitelům pracovat s moderními technologiemi

Brána DTS - http://www.dts.cz
    - Školský rozcestník pro učitele a zájemce o vzdělávání, didaktickotech.servis

Online Výuka - http://www.kontis.com
    - systém vzdělávání pomocí počítačů

PSANEC v.2.00 - http://www.mujbox.cz/psanec
    - Program vás naučí psát všemi deseti prsty na (počítačové) klávesnici

Výuka psaní na počítači - http://www.deseti-prsty.cz
    - Cílem tohoto programu je zkrocení vaší klávesnice všemi deseti prsty

Škola on-line - http://www.skolaonline.cz
    - Vzdělávací a informační portál pro základní a střední školy

Majáky - http://www.majaky.cz
    - Server pro děti

Třída na Internetu - http://kmen.uhk.cz
    - Prezentace třídy na Internetu- pro žáky 1.st. ZŠ

Komise J. Williama Fulbrighta v ČR - http://fulbright.cz
    - Stipendia pro studium , výměna středoškolských učitelů mezi ČR a USA

ADaM - http://www.adam.cz
    - Informační systém mládeže

Národní vzdělávací fond - http://www.nvf.cz
    - Aktivity podporované projektam PHARE v oblasi odborného vzdělávání v ČR

ORBIS PICTUS 21. století - http://www.comenius.cz
    - Panevropská společnost Comenius pro kulturu a vzdělání

Byty - http://www.byty.cz
    - Pronájem,výměna,koupě,prodej bytů a nemovitostí

Reals - http://www.reals.cz
    - Realitní server

Pachner - výukové programy - http://www.pachner.cz/
    - výukové programy, encyklopedie, slovníky

GRADA Publishing - výukové programy - http://www.gradapublishing.cz/vp
    - výukové a vzdělávací programy pro základní i střední školy

Výukové programy Empe - http://www.empe.cz
    - Ozvučené výukové programy pro matematiku, fyziku a český jazyk

Výukové a vzdělávací tituly- - http://www.zabiny.cz/stefl
    - výukové a vzdělávací tituly, které zábavnou formou prověřují znalosti dětí

Výukové programy AJM - http://web.bvnet.cz/ajm
    - české výukové prostředí pro školou povinné děti

LANGMaster software - - http://www.langmaster.cz
    - tvorba výukových multimediálních produktů nejvyšší kvality


Pro učitele - ostatní ...

Encyclopaedia Britannica - http://www.britannica.com
    - Internetová verze všeobecné encyklopedie Britannica

Pokud víte o dalším užitečném zdroji informací k tomuto tématu, napište nám.